RASPORED ZA USMENI ISPIT IZ OAK_ROK TRAVANJ 2023.

Usmeni ispit će se održati u utorak 11.4.2023. prema sljedećem rasporedu:


8.30 h


0113152372
0113151770
0113151515


10.00 h0113148448
0113150997

Konzultacije će se održati isti dan u 11.00 h u kabinetu predmetnog nastavnika.