RASPORED ZA USMENI ISPIT_pisani ispit 3.2.23.

Usmeni ispit održat će se prema sljedećem rasporedu:

9.2.23. četvrtak 9.00 h

MARIJA SABOLIĆ

PETRA ŠTRBIK

Konzultacije će se održati u srijedu u 9h u kabinetu predmetnog nastavnika.