RASPORED ZA USMENI ISPIT_PISMENI ISPIT 14.2.23.

PONEDJELJAK 20.2.23.

8.30 h

Nanić     Emma

Petek    Lara

Tomljanović        Lucija

10.00 h

Krešić    Patricija

Matić     Petar

Junušić Patricia

11.00 h

Mandir Lea

Jovanović-Žuža Lucia

Kajzogaj               Josip

UTORAK 21.2.23.

8.30 h

Kanis     Vanesa

Babić     Marta

Kocijanović         Ivona

10.00 h

Tepurić Anđa

Turek    Katarina

Janjatović            Ramona

11.00 h

Tomić    Mateja

Jakšić     Ana

Konzultacije će se održati u ponedjeljak u 9.30 h.