Blanka Bilić Rajs

Kontrola kakvoće hrane_rezultati ispita 7.4.2022.

Leave review
OPŠIRNIJE

Kontrola kakvoće hrane_rezultati ispita 7.4.2022.

Leave review
OPŠIRNIJE

Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane_parcijalna provjera znanja

Leave review
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za kakvoću hrane

 

Parcijalna provjera znanja iz kolegija Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane održat će se 9.12.2021. u 8h u P4.

 

Asistentica:

dr. sc. Blanka Bilić Rajs

 
 
OPŠIRNIJE

KONTROLA KAKVOĆE HRANE 13.7.2020. raspored studenata za pisanje ispita

Leave review

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

KATEDRA ZA KAKVOĆU HRANE

 

Ispitni rok iz kolegija Kontrola kakvoće hrane održat će se u ponedjeljak 13.7.2020. u 12h. Studenti trebaju pred zgradu Fakulteta doći u 11:45h te proći proceduru mjerenja tjelesne temperature. U zgradu ne ulaze dok predmetni nastavnik ne dođe po grupu studata. Raspored po predavaonicama za pisanje ispita nalazi se u privitku te se mole studenti da pogledaju u kojoj predavaonici pišu ispit. Na ispit je obvezno nošenje maski te dezinfekcija ruku prilikom ulaska u zgradu Fakulteta.

 

dr. sc. Blanka bilić Rajs

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Senzorske analize i UKSH_ispitni rok 10.7.2020. promjena termina na zahtjev studenata

Leave review

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

KATEDRA ZA KAKVOĆU HRANE

 

Ispitni rok iz kolegija Senzorske analize i UKSH održat će se u petak 10.7.2020. umjesto od 8-10h od 11-13h u P4 na zahtjev studenata.

 

dr. sc. Blanka Bilić Rajs

OPŠIRNIJE

Rezultati ispita_Senzorske analize

Leave review

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

KATEDRA ZA KAKVOĆU HRANE

 

Rezultati ispita iz kolegija Senzorske analize održanog 30. lipnja 2020.

                                                                    

Student

I parc. ispit

II parc. Ispit

0177052828

Dobar (70%)

-

0113143894

nedovoljan (52%)

pozitivan

0177053050

Nedovoljan (50%)

-

0113149328

Nedovoljan (46%)

Negativan

0113138413

Nedovoljan (30%)

-

0177050017

Nedovoljan (24%)

negativan

0113142785

 

pozitivan

Studenti koji su stekli uvjet za usmeni trebaju se javiti radi dogovora termina, kao i studenti koji žele vidjeti pismeni.

 

prof. dr. sc. Ljiljana Primorac

OPŠIRNIJE

KONTROLA KAKVOĆE HRANE_rezultati ispita (25.6.20.)

Leave review

ZAVOD ZA ISPITIVANJE HRANE I PREHRANE

KOLEGIJ:   KONTROLA KAKVOĆE HRANE

Osijek,   2.7.2020.

 

Rezultati ispita nalaze se u privitku. 

Studenti koji nisu položili, ispite mogu vidjeti u  terminu koji će dogovoriti s nastavnikom. 

 

 

dr. sc. Blanka Bilić Rajs

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

KONTROLA KAKVOĆE HRANE 25.6.2020. ispitni rok

Leave review

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

KATEDRA ZA KAKVOĆU HRANE

 

Ispitni rok iz kolegija Kontrola kakvoće hrane održat će se 25.6.2020. u 8h u P1. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su ga prijavili na studomatu. Prije ulaska u zgradu Fakulteta studenti trebaju proći kontrolu temperature te je na ispit potrebno ponijeti zaštitnu masku.

 

dr. sc. Blanka Bilić Rajs 

OPŠIRNIJE

UPRAVLJANJE KAKVOĆOM I SIGURNOŠĆU HRANE 16.6.2020. ispitni rok

Leave review

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

KATEDRA ZA KAKVOĆU HRANE

 

Ispitni rok iz kolegija Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane održat će se u utorak 16.6.2020. u 10h u laboratoriju soba br. 40. Studenti na ispit trebaju ponijeti zaštitne maske. Prilikom ulaska u zgradu Fakulteta trebaju proći već poznatu proceduru (evidencija ulaska, mjerenje tjelesne temperature).

 

dr.sc. Blanka Bilić Rajs

 

 

 

OPŠIRNIJE

SENZORSKE ANALIZE VJEŽBE

Leave review

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

SENZORSKE ANALIZE

 

Vježbe iz kolegija Senzorske analize održat će se prema ranije objavljenim terminima i uputama. Studenti u zgradu Fakulteta ulaze na glavna vrata gdje će ih dočekati voditelj vježbi, a iste će se održati u laboratoriju za senzorske analize (soba br. 42).

 

dr. sc. Blanka Bilić Rajs

OPŠIRNIJE