Stela Jokić

TEHNOLOŠKO PROJEKTIRANJE - VJEŽBE

Leave review

Poštovani studenti,

Obavještavaju se studenti da laboratorijske vježbe iz Tehnološkog projektiranja započinju sa 25. svibnjem 2020. godine prema rasporedu grupa objavljenom na stranicama Fakulteta, ali s početkom u 13.00 h.

Vježbe će se odraditi laboratoriju Zavoda za procesno inženjerstvo, prostori katakombi Kuhačeva 20, broj laboratorija 12 (druga vrata ispod Uprave Fakulteta).

Na vježbe ste dužni ponijeti zaštitnu masku i laboratorijsku kutu. Na ulazu u laboratorij bit će postavljeno dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje je obvezno koristiti.

Ove vježbe će Vam biti dobra priprema za ispit koji slijedi u lipnju. Molimo studente kako bi se dobro pripremili za vježbe da prouče sve postavljene prezentacije u Merlinu.

Prof. dr. sc. Stela Jokić

OPŠIRNIJE

ELEMENTI STROJEVA VJEŽBE

Leave review

Poštovani studenti,

Obavještavaju se studenti da laboratorijske vježbe iz Elemenata strojeva započinju sa 18. svibnjem 2020. godine prema rasporedu grupa i vremenu održavanja objavljenom na stranicama Fakulteta.

Vježbe će se odraditi u našem laboratoriju za Elemente strojeva, prostori katakombi Kuhačeva 20, broj laboratorija 14 (četvrta vrata ispod Uprave Fakulteta). Na vratima će biti natpis Vježbe iz Elemenata strojeva.

Na vježbe ste dužni ponijeti zaštitnu masku i laboratorijsku kutu. Na ulazu u laboratorij bit će postavljeno dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje je obvezno koristiti.

Ove vježbe će Vam biti dobra priprema za ispit koji slijedi u lipnju. Molimo studente kako bi se dobro pripremili za vježbe da prouče sve postavljene prezentacije u Merlinu.

Prof. dr. sc. Stela Jokić

OPŠIRNIJE

Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa_PISMENI ISPIT_14.02.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegija Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa održat će se 14.02.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2). Za pismeni ispit potrebno je predati papire u referadu do 13.02.2020. kako bismo imali uvid s kojim brojem studenata raspolažemo taj ispitni rok.

OPŠIRNIJE

Elementi strojeva_PISMENI ISPIT_14.02.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegija Elementi strojeva održat će se 14.02.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2).

OPŠIRNIJE

Tehnološko projektiranje_PISMENI ISPIT_14.02.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegija Tehnološko projektiranje  održat će se 14.02.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2). Za pismeni ispit potrebno je predati papire u referadu do 13.02.2020. kako bismo imali uvid s kojim brojem studenata raspolažemo taj ispitni rok.

OPŠIRNIJE

Projektiranje uređaja u procesnoj industriji_PISMENI ISPIT_14.02.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegijaProjektiranje uređaja u procesnoj industrijiodržat će se 14.02.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2). Za pismeni ispit potrebno je predati papire u referadu do 13.02.2020. kako bismo imali uvid s kojim brojem studenata raspolažemo taj ispitni rok.

 

OPŠIRNIJE

Tehnološko projektiranje_PISMENI ISPIT 31.01.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegija Tehnološko projektiranje uodržat će se 31.01.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2). Za pismeni ispit potrebno je predati papire u referadu do 30.01.2020. kako bismo imali uvid s kojim brojem studenata raspolažemo taj ispitni rok.

OPŠIRNIJE

Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa_PISMENI ISPIT 31.01.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegija Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa održat će se 31.01.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2). Za pismeni ispit potrebno je predati papire u referadu do 30.01.2020. kako bismo imali uvid s kojim brojem studenata raspolažemo taj ispitni rok.

OPŠIRNIJE

Elementi strojeva_PISMENI ISPIT 31.01.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegija Elementi strojeva održat će se 31.01.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2).

 

OPŠIRNIJE

Projektiranje uređaja u procesnoj industriji_PISMENI ISPIT 31.01.2020.

Leave review

Pismeni ispit iz kolegijaProjektiranje uređaja u procesnoj industrijiodržat će se 31.01.2020.god. (petak) s početkom u 1000h (P-2). Za pismeni ispit potrebno je predati papire u referadu do 30.01.2020. kako bismo imali uvid s kojim brojem studenata raspolažemo taj ispitni rok.

 

OPŠIRNIJE