Vinko Krstanović

Tradicionalna biotehnologija

Leave review

Obavijest o prolaznosti na popravnom parcijalnom ispitu održanom 24.05.2020. i načinu upisa ocjene se nalaze u privitku obavijesti

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tradicionalna biotehnologija

Leave review

Obavijest o prolaznosti na popravnom parcijalnom ispitu održanom 24.05.2020. i načinu upisa ocjene se nalaze u privitku obavijesti

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Biotehnološka proizvodnja hrane i Tradicionalna biotehnologija

Leave review

Ispit iz navedenih kolegija održati će se 18. 06. 2020. u 10h na fakultetu u P-3

OPŠIRNIJE

Tradicionalna biotehnologija

Leave review

ISPRAVAK TERMINA ODRŽAVANJE POPRAVNOG PARCIJALNOG ISPITA

Popravni parcijalni ispit održati će se 24. 06.2020. u 10h u P-3. Studenti su dužni ponijeti papire kao i za pismeni ispit

OPŠIRNIJE

Tradicionalna biotehnologija

Leave review

Popravni parcijalni ispit održati će se 18. 06. 2020. u 10h u P-3. Popis studenata koji imaju pravo izaći na popravni ispit i način njegovog polagnja dati su u privitku obavijesti

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tradicionalna biotehnologija

Leave review

U prilogu obavijesti date su konačne ocjene za studente koji su položili obadva parcijalna ispita i način upisa ocjene

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Biotehnološka proizvodnja hrane

Leave review

OBAVIJEST O TERMINU UPISA OCJENE IZ ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI ISPIT

PUTEM PARCIJALNIH ISPITA

 

Upis ocjena u isvu, za studente koji su položili putem parcijalnih ispita obaviti će se sa datumom 14. 05. 2020., ovi studenti se NE PRIJAVLJUJU ZA ISPIT PREKO STUDOMATA NITI SE REGISTRIRAJU ZA ISPIT PUTEM MERLINA. Biti će prijavljeni naknadno od strane nastavnika i ocjena će im biti upisana zajedno sa upisom ocjena za studente koji nisu položili kolegije preko parcijalnih ispita, a polože on-line ispit 14. 05. 2020.

OPŠIRNIJE

Biotehnološka proizvodnja hrane

Leave review

OBAVIJEST O TERMINU UPISA OCJENE IZ ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI ISPIT

PUTEM PARCIJALNIH ISPITA

 

Upis ocjena u isvu, za studente koji su položili putem parcijalnih ispita obaviti će se sa datumom 14. 05. 2020., ovi studenti se NE PRIJAVLJUJU ZA ISPIT PREKO STUDOMATA NITI SE REGISTRIRAJU ZA ISPIT PUTEM MERLINA. Biti će prijavljeni naknadno odd strane nastavnika i ocjena će im biti upisana zajedno sa upisom ocjena za studente koji nisu položili kolegije preko parcijalnih ispita, a polože on-line ispit 14. 05. 2020.

OPŠIRNIJE

Tradicionalna biotehnologija

Leave review

Predavanja iz Tradicionalne biotehnologije koja su trebala biti održana 16.03. 2020. postavljena su na “nastavne materijale“ zajedno sa proširenom literaturom (u formatu pdf) koja omogućava pripremu za ispit. Sva predavanja će i ubuduće biti postavljana na nastavne materijale zajedno sa dopunskom literaturom. Studenti mogu sve informacije i upute koje ih zanimaju dobiti direktno od nastavnika javljanjem na e-mail (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ). Studenti sa nastavnih materijala također mogu skinutu knjigu autorice Vere Johanides Industrijska mikrobiologija (u formatu pdf) koja pokriva velik broj metodskih jedinica kolegija.

OPŠIRNIJE

Bioprocesno inženjerstvo

Leave review

Na nastavnim materijalima postavljen je folder Bioprocesno predavanja 2020 u kojem se nalaze materijali za današnje metodske jedinice 3_OBI a, 3_OBI b i 4_1 OBI. Navedena predavanja su popraćena proširenim nastavnim materijalima koji su poslani studentima na njihove e-mailove. Za sva predavanja ubuduće princip je isti. Nakon završenog predavanja iz cjeline Kinetika biti će održan on-line računski seminar. Za sve informacije i upute studenti se mogu obratiti e-mailom nastavniku (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), mailovi se provjeravaju 2 puta na dan (oko 9h i oko 19h)

OPŠIRNIJE