Biotehnološka proizvodnja hrane

Pismeni ispit iz kolegija Biotehnološka proizvodnja hrane koji se po rasporedu ispitnih rokova treba održati ponedjeljak 20. 06. 2022. održati će se u 11h u P-5