Modeliranje - Usmeni dio ispita: 16.04.2021.


USMENI DIO ISPITA NA IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 13.04.2021.

 

16.04.2021., Petak, Predavaonica P4, 1. grupa, 8:15-9:45

PhI:       Modeliranje i upravljanje u prehrambeno-tehnološkim procesima

Iva Domjanović
Marina Dragičević
Sunčana Gavran
Kristina Geber
Josipa Grbeš
Tomislava Klobučar

16.04.2021., Petak, Predavaonica P4, 2. grupa, 10:00-11:30

PhI:       Modeliranje i upravljanje u prehrambeno-tehnološkim procesima

Karlo Horvatić
Petar Jakovljević
Ivana Jelić
Barbara Kegalj
Marija Medved
Valentina Pek
Emili Radiković
Katarina Šakić

PcI:        Modeliranje operacija i procesa

16.04.2021., Petak, Predavaonica P4, 2. grupa, 11:00-11:30

Marija Ćosić
Lea Budić

  

Za usmeni dio ispita potrebni su:

  • arak trgovačkog papira ili papire A4 formata (za pisanje koncepta odgovora na pitanja)
  • kemijska olovka
  • osobna iskaznica ili drugi dokument s fotografijom

Navedeno je potrebno donijeti na ispit.