Modeliranje - Usmeni dio ispita 26.4.2022.


 RASPORED STUDENATA ZA USMENI DIO ISPITA 26.4.2022.

 

Ispit će se održati u Računalnoj učionici

10:00-12:00

Rbr.

Lokalni mbr.

JMBAG

Ime

Prezime

PhI

1.

4303

113144342

Petra

Antunović

2.

4299

113144428

Ana

Barišić

3.

4441

113146095

Kristina

Beljan

4.

4310

113144496

Anamarija

Burilo

5.

4450

113146209

Dijana

Cvetko

6.

4203

113143249

Josip

Klarić

7.

4504

113146896

Tihana

Nikolić

8.

4101

113142012

Tajana

Pancer

9.

4123

149220439

Fabijan

Šiškić

10.

4124

113142278

Antonija

Štajhofer

11.

4577

113147589

Anđela

Vrebac

12.

4559

113147409

Helena

Žinić

Ispit će se održati u Računalnoj učionici

12:00-14:00

Rbr.

Lokalni mbr.

JMBAG

Ime

Prezime

PhI

1.

4306

113144363

Stella

Baksa

2.

4564

11163359

Ivona

Barić

3.

4301

113144412

Marina

Barišić

4.

4302

113144449

Ivana

Berki

5.

4445

113146165

Barbara

Božić

6.

4457

113146298

Iva

Ćosić

7.

4177

113142951

Lorena

Dozan

8.

3885

113139538

Ivana

Duvnjak

9.

4047

113141564

Gabriela

Hodak

10.

4489

113146667

Ana

Kolaković

11.

4062

113141730

Sara

Kovačević

12.

4529

113147050

Izabela

Puškadija

Ispit će se održati u Predavaonici P4

14:00-16:00

Rbr.

Lokalni mbr.

JMBAG

Ime

Prezime

PhI

1.

4298

113144407

Sara

Banjac

2.

4442

113146102

Helena

Biondić

3.

4183

113143025

Kristina

Filić

4.

 

248068940

Tamara

Ljikar

5.

4407

113145446

Laura

Spajić

6.

4411

113145521

Alen

Štimac

7.

4414

113145542

Ena

Tešanov

 

14:00-16:00

Rbr.

Lokalni mbr.

JMBAG

Ime

Prezime

PcI

8.

4178

0113142967

Jelena

Dukši

9.

3805

0113138476

Goran

Sapanjoš

10.

 

0113151695

Zvonimir

Šuker

11.

4280

0113144001

Matea

Valenteković