Opća i anorganska kemija/ Opća i analatička kemija - Ispitni rok 7.12.2021

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek

Katedra za fundamentalnu kemiju

 

Opća i anorganska kemija/ Opća i analatička kemija - Ispitni rok 7.12.2021

 

Ispit iz navedenih kolegija održati će se 7.12.2021. u maloj računalnoj prema navedenom rasporedu:

15:00-16:30 => Dokleja, Fogadić, Gavranović, Gvozdanović, Jagečić, Junušić, Kajzogaj, Marić

16:30-18:00 => Marjanović, Marunović, Pedljo, Tomić, Bačmaga, Bobek, Kalić, Špoljar.