Opća mikrobiologija

Obavijest studentima I. godine Preddiplomskog studija ak.god. 2021/22.

Prvi parcijalni kolokvij iz predavanja Opće mikrobiologije održati će se u četvrtak, 05.05.2022. g u predavaoni P1 i to u terminu od 10:15 do 11:15 za studente čije prezime počinje slovima A do K. U terminu od 11:30 do 12:30 kolokvij će pisati studenti čije prezime počinje slovima K do Ž.