Organska kemija i Praktikum iz organske kemije

Svi ljetni ispitni rokovi (Organske kemija i Praktikum iz organske kemije) bit će održani prema planiranim vremenima u predavaonici P1.