Osnove tehnologije ugljikohidrata - 3. parcijalni ispit 20. 1. 2022.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

3. parcijalni ispit iz navedenog kolegija biti će održan u četvrtak 20. 1. 2022. prema sljedećem rasporedu:

  1. grupa (prezimena od A do L) - 10:00 - 10:45 h (P-2)
  2. grupa (prezimena od M do Z) - 10:45 – 11:30 h (P-2)

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović