Raspored za usmeni ispit iz analitičke kemije_izv. rok travanj 2022

Usmeni ispit iz analitičke kemije održat će se prema sljedećem rasporedu:

PONEDJELJAK 11.4.2022.

8.30 h

BOŠNJAK-MATIĆ MARIA

DIVJANOVIĆ ELEONORA

DRAGOJEVIĆ SONJA

9.30 h

FOGADIĆ IVONA

GAVRANOVIĆ LOVRO

GVOZDANOVIĆ KRISTINA

10.30 h

IVANAC LARA

JAGEČIĆ LARA

JAKIĆ LAURA

12.00 h

KAČARIK MARTINA

LOVAKOVIĆ IVANA

MAKAR IVANA

UTORAK 12.4.2022.

10.00 h

MARJANOVIĆ IVA

MARUNOVIĆ TEA

MILINKOVIĆ KATJA

11.30 h

RUBIL ANA

SLUNJSKI EMA

STANIĆ EMA

ŠIBALIĆ TIHANA

 

Konzultacije će se održati u ponedjeljak (11.4.) 8-8.30 h u kabinetu predmetnog nastavnika.