Znanost o prehrani – Ispitni rok 9. 4. 2024.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehranu


 


Znanost o prehrani – Ispitni rok 9. 4. 2024.


 


Ispit iz kolegija Znanost o prehrani održati će se 9. 4. 2024. u računalnoj učionici s početkom u 13h.


Lidija Šoher, mag. nutr.