Ažurirani raspored

Dragi studenti,

 

Budući da je izvedba nastave u predavaonicama P7 i P8 otežana slijedom građevinskih radova (niskogradnja) na Trgu Svetog Trojstva raspored je ažuriran koliko je to bilo moguće.

 

Ažuriranje se odnosi isključivo na realokaciju izvedbe (promjena predavaonica) a svi termini ostali su kao i do sada.

 

Kako biste na nastavu došli u pravu predavaonicu molim vas pogledajte novi raspored.

 

Prodekan za nastavu