Higijena i sanitacija - početak nastave


OBAVIJEST STUDENTIMA DRUGE GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

 

Predavanja iz kolegija Higijena i sanitacija započet će u srijedu, 24. veljače 2021. godine prema rasporedu, a održavat će se u MS Teams-u.

Svi studenti trebaju provjeriti jesu li upisani na kolegij u Teamsu i Merlinu te se u slučaju problema s pristupom kolegiju trebaju javiti na e-mail izv. prof. Ačkar. (U Merlinu su sve teme zatvorene, ali trebate imati pristup kolegiju.)

izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar