II. kolokvij- Matematika 2

Obavještavaju se studenti preddiplomskog sveučlišnog studija prehrambena tehnologija kako će se kolokvij iz kolegija Matematika 2 održati 2.6.2022. od 8-10h u predavaonama P1 I P2 na našem Fakultetu.