IZVJEŠĆE O REZULTATIMA JEDINSTVENE SVEUČILIŠNE STUDENTSKE ANKETE ZA AK. GOD. 2021./22.

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA JEDINSTVENE SVEUČILIŠNE STUDENTSKE ANKETE ZA AK. GOD. 2021./22.


 


Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu za ak. god. 2021./22. popunio je 401 od 730 studenata (54,932 %). Ukupni broj ispunjenih anketa po svim studijima i godinama PTFOS-a je 9988. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu ukupni je ocjenjeno 69 nastavnika/suradnika, a prosječna ocjena po svi m pitanjima je 4,796, najviša od početka provođenja studentske ankete. Minimalna prosječna ocjena je bila 4,13, makismalna 4,99, a medijan je bio 4,84.


Prosječne ocjene po pitanjima su bile sljedeće: • Je li nastavnik/suradnik dostupan za konzultacije?

  • 4,861 (prosjek UNIOS 4,757; 2./17. na UNIOS-u) • Jesu li nastavni materijali kvalitetni i dostupni?

  • 4,730 (prosjek UNIOS 4,671; 5./17. na UNIOS-u) • Jesu li predavanja/vježbe jasne i razumljive?

  • 4,710 (prosjek UNIOS 4,651; 7./17. na UNIOS-u) • Održava li nastavnik/suradnik redovito nastavu?

  • 4,909 (prosjek UNIOS 4,817; 2./17. na UNIOS-u) • Je li nastavnik/suradnik korektan u ocjenjivanju?

  • 4,774 (prosjek UNIOS 4,718; 4./17. na UNIOS-u)
Prema prosječnim ocjenama vidljivo je da PTFOS visoko kotira na Sveučilištu po svima stvakama, te je u svim segmentima prosječna ocjena iznad prosjeka Sveučilišta.


Neke od predloženih aktivnosti koje će se poduzeti u smjeru poboljšanja nastavnog procesa su kako slijedi: • studentima još plastičnije pojasniti očekivanja te povećati broj primjera

 • namjerava se i dalje unapređivati nastavni proces u smislu rada na novim ili poboljšanim nastavnim materijalima, prema provedenim anketama studenata

 • nastojati što više poticati studente na konzultacije

 • organizirati grupne konzultacije periodički

 • ubaciti više ponavljanja gradiva u raspored

 • održavati atmosferu prikladnu za rad i učenje te poraditi na još kvalitetnijem odnosu prema studentima

 • nastojati studente motivirati za učenje i zadavati dodatne prethodne zadatke kao priprema za rad u laboratoriju

 • motivirati studente za izradu završnih i diplomskih radova

 • nadopuniti nastavne materijale kako bi studentima osigurali bolje razumijevanje i dostupnost istog te im približiti praktične spoznaje iz industrije i rješavanje problematike s kojom se tehnolog svakodnevno susreće

 • nastaviti podizati kvalitetu predavanja i vježbi te poticati studente na kritičko mišljenje kroz individualni i grupni rad

 • u reviziji studijskih programa koja je u tijeku prilagoditi sadržaj i opseg kolegija

 • pročistiti nastavne materijale jer ima metodskih cjelina koje su studentima prehrambenog inženjerstva (diplomski studij) možda preopširne


Neke od poduzetih radnji nakon prethodnog anketiranja • nastavnici i suradnici koji izvode nastavu su tijekom protekle akademske godine unaprijedili nastavu davanjem poboljšanih materijala za izvođenje laboratorijskih vježbi

 • nastavnici i suradnici su nastavili individualno provođenje anketa studenata na svom kolegiju kroz sustav Merlin da bi se vidjeli pravci u kojima je potrebno poboljšati nastavni proces (npr. u kolegiju Ambalažni materijali i ambalaža proširiti temu o recikliranju ambalaže, dati primjere proizvodnje u RH i slično; u kolegiju Ambalaža i pakiranje hrane dati više poveznica s industrijom, na vježbama izraditi novi ambalažni materijal; na kolegiju Inženjerska kemija laboratorijske vježbe bi trebale pratiti nastavno gradivo)