Procesi u prehrambenoj industriji - laboratorijske vježbe

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za prehrambene tehnologije

Procesi u prehrambenoj industriji

 

Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog studija

 

Laboratorijske vježbe za studente koji su upisali gore navedeni predmet, a nisu ih odradili započinju u petak, 12.11.2021. s početkom u 14 h. Studenti koji trebaju nadoknaditi samo jednu vježbu, biti će naknadno obaviješteni o terminu nadoknadne.