Stehiometrija_6. 2. 2023.

 

Sveučilište Jurja Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Katedra za fundamentalnu kemiju

Opća i anorganska kemija

 

OBAVIJEST

 

Kolokvij iz stehiometrije održat će se u ponedjeljak 6. veljače 2023. od 9 sati u predavaonicama PTF-a prema sljedećem rasporedu:

- P1 - studenti prezimena B - P

- P2 - studenti prezimena R - Ž

Na pisanje je potrebno doći 10 minuta ranije i pričekati u hodniku Fakulteta te ponijeti kemijsku olovku i kalkulator.