Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...) - Laboratorijske vježbe

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...)

 

OBAVIJEST

 

Laboratorijske vježbe iz gore navedenog kolegija biti će održane prema objavljenom rasporedu na web stranici fakulteta 24. i 25. 5. 2021. Vježbe će započeti od 8:15 h i odražti će se u studentskom laboratoriju Zavoda za prehrambene tehnologije - bivši Odjel za kemiju. Na vježbe je potrebno ponijeti kutu, krpu, kalkulator, zaštitnu masku i upute za vježbe dostupne u nastavnim materijalima kolegija.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović