Vježbe Opća mikrobiologija

Obvješatavju se studenti  1. godine da će se vježbe iz kolegija Opća mikobiologija održati prema rasporedu objavljenom na web stranici fakulteta u studentskom laboratoriju za mikrobiologiju (br. 51) kao i inače. Predmetni nastavnik pričekat će svaku grupu na ulazu u dvorište kroz kapiju pored kantine. Na vježbe doći pripremljeni i uz osnovnu zaštitnu laboratorijsku opremu (mantil) i obavezno treba ponijeti masku za lice, a rukavice tko želi. Treba ponijeti dnevnik i upaljač obavezno. Ne nositi višak stvari koje vam neće trebati za vježbe. S obzirom da nakon ulaska u laboratorij nema izlazaka izvan dvorišta fakulteta do završetka vježbi , ponijeti nešto za okrijepu, za jelo i piće.  doc. dr. sc. Lidija Dujmović