Katedra za ekologiju i toksikologiju

Ekologija je multidisciplinarna znanost, a u okviru predmeta Ekologija studenti stječu znanja o problematici zaštite okoliša, odnosno uzrocima i posljedicama globalnih klimatskih promjena te zagađenja okoliša. Osvrt se daje na i dosadašnje aktivnosti poduzete od strane međunarodnih tijela te europskih i nacionalnih institucija koje imaju cilj ublažavanja klimatskih promjena, usklađivanja društva s načelima održivog razvoja te mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije. Studenti također stječu znanja o načelima recikliranja i zbrinjavanja otpada, problematici rasta populacije i dostupnosti hrane u svijetu, proizvodnji i upotrebi genetski modificirane hrane te načelima industrijske ekologije.


U okviru predmeta vezanih za problematiku prerade i pročišćavanja voda, studenti stječu znanja o kemizmu i temeljnim svojstvima vode, međunarodnim, europskim i nacionalnim propisima te standardima kakvoće vode. Predmeti studentima pružaju uvid u pojedinosti, prednosti i nedostatke konvencionalnih i suvremenih tehnologija prerade vode za ljudsku potrošnju i pročišćavanja otpadnih voda. Laboratorijske vježbe koncipirane su u cilju stjecanja praktičnih znanja o utjecaju procesnih parametara na učinak pojedinih tehnologija prerade voda, a realizacijom terenske nastave studenti posjećuju pogone za preradu vode za ljudsku potrošnju i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.


Na preddiplomskom studiju studenti stječu temeljna znanja iz toksikologije, nužna za usvajanje daljnjih spoznaja iz srodnih disciplina i ujedno se osposobljavaju za praktičan rad u standardnim analitičkim laboratorijima. Kolegiji katedre nadalje na diplomskom i poslijediplomskim doktorskim i specijalističkim studijima usmjereni su k stjecanju znanja o interakciji sastojaka hrane i živog organizma, pri čemu su najrelevantnije negativne posljedice na zdravlje unosom toksikanata te unaprjeđenje zdravlja konzumacijom određenih namirnica ili komponenti. Osim uvida u raznovrsnost bioaktivnih tvari iz hrane, najvažniji kolegiji uključuju razmatranje njihova djelovanja na biokemijsko‐molekularno‐biološkoj razini. Među ishode učenja ulaze i obuka za analizu toksikanata, osposobljavanje za provedbu karakterizacije rizika, predviđanje i prevencija toksičnog djelovanja, primjena metoda sprječavanja kontaminacije i/ili dekontaminacije hrane, razumijevanje mehanizama djelovanja nutrijenata i toksikanata, osmišljavanje novih funkcionalnih namirnica, suplemenata i/ili prehrambenih režima i sl.


Predsjednik katedre:
prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić

preddiplomski studij

 • Ekologija
 • Tehnologija vode i obrada otpadnih voda
 • Toksikologija hrane

diplomski studij

 • Fiziologija probave
 • Nutricionistički aspekti pripreme hrane
 • Opasnosti vezane uz hranu
 • Prehrambena biokemija
 • Toksikologija radne sredine 
 • Upravljanje kakvoćom vode i procesi obrade vode​

poslijediplomski studij

 • Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane
 • Integrativna fiziologija i prehrambena biokemija
 • Interakcija hrane i lijekova
 • LC-MS/MS analiza
 • Mikotoksikologija
 • Nutricionistički aspekti pripreme hrane
 • Odabrane teme iz toksikologije hrane
 • Suvremene tehnologije obrade voda​