Katedra za fundamentalnu kemiju

Katedra za fundamentalnu kemiju uključena je u izvođenje nastavnog procesa na svim razinama studijskih programa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, od preddiplomskog do poslijediplomskog sveučilišnog studija. 


Na preddiplomskom studiju studenti stječu temeljna znanja iz opće, anorganske, analitičke i organske kemije koja su im potrebna za usvajanje daljnjih sadržaja  ostalih kolegija studijskog programa.  U okviru navedenih kolegija na preddiplomskom studiju studenti veliki dio znanja stječu kroz praktični rad na laboratorijskim vježbama koje se izvode u laboratorijima Zavoda za primijenjenu kemiju i ekologiju.


Na diplomskim i poslijediplomskom studiju se usvojeno temeljno znanje nadograđuje kroz kolegije Izolacijske tehnike i prečišćavanje, Zelena kemija i Antioksidansi u hranu.  Navedeni kolegiji su usmjereni ka stjecanju znanja o suvremenim metodama izolacije i pročišćavanja prirodnih i sintetskih organskih spojeva, ekološki prihvatljivijim metodama  sinteze, a koje su u skladu sa principima zelene kemije. Nadalje u sklopu kolegija Antioksidani u hrani studenti uče o strukturnim karakteristikama i mehanizmu djelovanja prirodnih i sintetskih antioksidanasa. 


Znanstveno-istraživački rad Katedre usmjeren je ka sintezi biološki aktivnih spojeva primarno heterocikličkih organskih spojeva derivata vitamina B6, B3, kumarina, rodanina, kinazolinona. U sklopu istraživanja primjenjuju se i razvijaju suvremene metode sinteze koje uključuju mikrovalnu sintezu, ultrazvučnu sintezu, sintezu u eutektičkim otapalima, mehanosintezu. 


Djelatnici katedre uključeni su u rad na projektu Zelene tehnologije u sintezi heterocikličkih spojeva čiji je nositelj izv. prof. dr.sc. Maja Molnar čiji je osnovni cilj razviti metode sinteze različitih biološki aktivnih heterocikličkih spojeva koristeći zelene tehnologije.


Predsjednica katedre:
izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač

preddiplomski studij

  • Opća i anorganska kemija
  • Analitička kemija 
  • Organska kemija
  • Praktikum iz organske kemije

diplomski studij

  • Izolacijske tehnike i prečišćavanje
  • Zelena kemija
  • Antioksidansi u hrani 

poslijediplomski studij

  • Prirodni organski spojevi