Studentski izbori 2023.


Raspisuju se studentski izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u srijedu, 7. lipnja 2023. godine u vremenu od 7.00 do 19.00 sati. Biračko mjesto PTFOS - a je prostorija F. I. S. E. C. - a.


Kandidaturu sa svim obrascima (Obrazac 1, Obrazac 2 (sukladno Obrascu 2, potrebno je minimalno 5 potpisa podrške), Izjava kandidata, Izjava zamjenika kandidata, potvrda Ureda za studente i studije za kandidata, potvrda Ureda za studente i studije za zamjenika kandidata) studenti predaju Izbornom povjerenstvu PTFOS - a u zgradi Upravi najkasnije do 26. svibnja 2023.