Centar za kvalitetu mesa

KAKO JE CMQ NASTAO?
cmq_logoCentar za kvalitetu mesa (CMQ) ustrojen je 2007. godine u sklopu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem provođenja:

  • istraživanja u području tehnologije i kvalitete tradicionalnih mesnih proizvoda
  • laboratorijskih analiza za potrebe proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda
  • edukacije i savjetovanja proizvođača tradicionalnih mesnih proizvod

kako bi se doprinijelo standardizaciji kvalitete i unaprjeđenju tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda (kulena, šunke...)
Njemačko društvo za tehničku suradnju (GTZ) uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja pomoglo je u opremanju centra suvremenom analitičkom opremom.


ZAŠTO JE VAŽNO POBOLJŠATI I UJEDNAČITI KVALITETU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA?

Tržište zahtjeva proizvode vrhunske i ujednačene kvalitete. Također standardna kvaliteta preduvjet je zaštite tradicionalnih mesnih proizvoda.


KAKO UJEDNAČITI I POBOLJŠATI KVALITETU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA?
Praćenjem fizikalno-kemijskih parametara (laboratorijske analize) koji utječu na kvalitetu proizvoda tijekom procesa proizvodnje i u gotovom proizvodu.


ŠTO CMQ MOŽE PONUDITI?

  1. Laboratorijske analize za proizvođače tradicionalnih mesnih proizvoda.
    Kako bi poboljšali tehnologiju proizvodnje proizvođači za vlastite potrebe kontroliraju kvalitetu sirovine, kvalitetu poluproizvoda tijekom proizvodnje i kvalitetu gotovog proizvoda te na taj način utječu na poboljšanje i ujednačavanje kvalitete svog proizvoda.
  2. Savjetovanje i edukaciju proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda.
    Kroz savjetovanja/radionice proizvođače se educira i savjetuje o mogućnostima poboljšanja tehnologije proizvodnje i kvalitete proizvoda, ukazuje im se na probleme, analiziraju se rezultati laboratorijskih analiza.


ZA PROIZVODNJU KVALITETNOG PROIZVODA
PROVJERA KVALITETE JE ISPLATIVA!

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno - tehnološki fakultet Osijek
CMQ ( Centar za kvalitetu mesa)
Trg Sv. Trojstva 3, Osijek - Zgrada Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
(u dvorištu, prizemno lijevo)
Tel. +385(0)31224300


PARAMETAR
UDIO MASTI


METODA

NIR spektroskopija (AOAC official method 2007.04)


UREĐAJ

FoodScan Meat Analyser (FOSS)

PARAMETAR

UDIO VLAGE


METODA

NIR spektroskopija (AOAC official method 2007.04)


UREĐAJ

FoodScan Meat Analyser (FOSS)

PARAMETAR
UDIO PROTEINA


METODA

NIR spektroskopija (AOAC official method 2007.04)


UREĐAJ

FoodScan Meat Analyser (FOSS)

PARAMETAR

UDIO KOLAGENA


METODA

NIR spektroskopija (AOAC official method 2007.04)


UREĐAJ

NIR spektroskopija

PARAMETAR

UDIO KLORIDA


METODA

Titrimetrijski po Volhard-u

PARAMETAR

pH - VRIJEDNOST


METODA

Elektrometrijski HRN ISO 2917


UREĐAJ

pH metar 510 (Eutech Instruments)

PARAMETAR

AKTIVITET VODE


UREĐAJ

HygroLab 3 (Rotronic

PARAMETAR

SADRŽAJ NITRATA


METODA

Automatska spektrofotometrija na 540 nm


UREĐAJ

FIA star 5000 (FOSS)

PARAMETAR
SADRŽAJ NITRITA


METODA

Automatska spektrofotometrija na 540 nm


UREĐAJ

FIA star 5000 (FOSS)

PARAMETAR

BOJA MESA I PROIZVODA OD MESA


METODA

Spektrokolorimetrijska (standardna CIA Lab skala boje)


UREĐAJ

MiniScan XE Plus (Hunter Lab)

PARAMETAR
ANALIZA TEKSTURE MESA I PROIZVODA OD MESA


METODA

Rezanje, Dvostruka kompresija (TPA)


UREĐAJ

TA.XT2 Plus Texture Analyser (Stable Micro System)

*Minimalna količina uzorak potrebna za analizu je 350 g.