Online pretraživanje

Online pretraživanje baza podataka je danas vjerojatno najelegantniji i najpouzdaniji način prikupljanja literature vezane uz bilo koje područje znanosti ili struke. Pristup cjelovitim verzijama radova, osim u časopisima otvorenog pristupa, moguć je i u odabranim komercijalnim bazama časopisa ili knjiga na: 

PRISTUP RAZLIČITIM ZBIRKAMA S RAZLIČITIH LOKACIJA:

Zbirci baza podataka možete pristupiti i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl., i u tom slučaju potrebno se prijaviti (logirati) putem proxy servera na glavnom izborniku Portala e-izvori

PROXY prijava na stranici Portala

Nakon prijave otvorit će se popis baza podataka kojima možete pristupiti.

Cjelovita verzija rada se bez plaćanja može dobiti i narudžbom rada međuknjižničnom razmjenom, ukoliko je izvor dostupan u RH. Ponekad i komercijalne baze podataka omogućavaju besplatan pristup radovima objavljenim godinu dana prije trenutka pristupa ili starijim. Također, jednog od autora članka može se e-mailom ili običnom poštom zamoliti za kopiju/reprint (PDF) rada. Npr. ovako:

Dear Prof. XY,


I would appreciate very much if you could send me a PDF copy of your paper: Naslov članka...., published in Annual Review of Nutrition in 2010.

Thank you!


Best regards

Konačno, preko Knjižnice je moguća i narudžba rada iz inozemstva uz plaćanje odgovarajuće pristojbe.​

CROSBI bibliografija PTF-a

CROSBI (novo sučelje)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) je popis svih vrsta publikacija koje su objavili hrvatski znanstvenici

Kako prosuditi kvalitetu časopisa?

Priručnik za pretraživanje Centra za online baze podataka

Omogućuje uvid u online časopise na koje postoji pretplata u RH (pristup cjelovitom tekstu)

Master Journal List je popis časopisa citiranih u Current Contents (CC) i Science Citation Index (SCI) bazama podataka

ISI Journal Citation Reports omogućuje uvid u citiranost časopisa i Impact factor (faktor odjeka) te rangiranost časopisa u tematskoj kategoriji

Sherpa/RoMEO  je portal na kojem možete provjeriti kakva je politika izdavača o samoarhiviranju i stavljanju rada u otvoreni pristup

na stranicama Speeding up Scientific Knowledge Production mogu se naći podaci o trajanju i kvaliteti recenzijskih postupaka pojedinih časopisa iz perspektive autora

Relevantni izvori za provjeru naslova časopisa i njihove kratice iz svih područja znanosti

Popis korisnih mrežnih stranica vezanih uz odabrana usko stručna područja, prema preporuci znanstvenika i nastavnika PTF-a

Plan je postepeno proširivati bazu preporuka te slobodno možete predlagati područja za koja smatrate da bi mogla biti zanimljiva studentima, kolegama istraživačima i ostalim zainteresiranim pojedincima

citatna baza (samo sažeci)

pokriva sva područja znanosti

pristup sažecima radova (objavljenim od 1955. do danas) s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje

citatna baza (sažeci, ali i cjeloviti radovi)

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima pojedinih časopisa s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje


u okviru pretplate na časopise Cambridge University Press u 2020. godini sklopljen Read & Publish ugovor koji omogućava hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici uključenoj u ovu pretplatu objavljivanje neograničenog broja radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave (APC – Article Processing Charge)


 Popis ustanova uključenih u pretplatu na Cambridge University Press

Objava radova moguća je u časopisima u otvorenom pristupu te pretplaćenim hibridnim časopisima koji dopuštaju mogućnost objave članaka i u otvorenom pristupu.


 Popis časopisa u kojima je moguće objaviti rad u otvorenom pristupu

Radovi predani od strane autora za korespondenciju ispunjavaju uvjete za objavu u otvorenom pristupu prema ovom sporazumu na dan kad je članak prihvaćen za objavu, od i nakon 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.


 Detaljne upute procesa objave radova u otvorenom pristupu za autore i kontakt osobe na pojedinim ustanovama preuzmite OVDJE.

komercijalna baza

Probni pristup će trajati do 11.10.2019.


Electronic Library (IEL) jedna je od najopsežnijih i najznačajnijih baza znanstvenih i stručnih članaka u okviru područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a i srodnih područja.

Baza sadrži više od 4 milijuna dokumenata s cjelovitim tekstom, više od 180 časopisa, više od 1.700 konferencijskih zbornika, više od 3.000 tehničkih standarda te više od 670 knjiga – MIT Press eBooks.

trajanje licence: 11.7. 2019. - 10.7. 2020.​


Časopis pokriva područja morfologije i anatomije, ontogeneze, fitogeografije i filogeografije, ekološku biologiju, …

Flora je botanički časopis čiji je idavač Elsevier, koji 2018. proslavlja 200 godina postojanja.

Svi članci objavljeni u Flori i njegovim prethodnicima slobodno su dostupni do ožujka 2020. godine.


platforma Statista okuplja nacionalne i međunarodne statistike i podatke o tržištu s pristupom na više od 1.5 milijuna statistika, prognoza, dosjea, izvještaja i infografika, u okviru 80.000 različitih tema i 170 multidisciplinarnih kategorija.

Platforma omogućava preuzimanje podataka u različitim formatima, uključuje automatsko citiranje i jednostavnu implementaciju u prezentacije, istraživanja i druge vrste radova.

Detaljniji opis platforme na hrvatskom jeziku možete pročitati ovdje i ovdje.​

je elektronička zbirka časopisa bogata istraživanjima na svjetskoj razini. U okviru licence možete pristupiti svim Emeraldovim časopisima koji Vam pružaju uvid u recenzirana znanstvena istraživanja.

pristup cjelovitim radovima​

časopisi

pokriva sva područja znanosti

otvoreni pristup ili sažeci hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa​

preko 300 naslova koji pokrivaju područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti te medicinu i zdravstvo

dostupni su svi časopisi od 1997. godine do danas s računala u sustavu MZOS-a​

Odjel za matematiku kupio je kolekciju Springerovih e-knjiga Mathematics and Statistics(2014. - 2016.)

knjige izdanja za 2016., 2017. i 2018. godinu

pokriva sva područja znanosti

pristup je otvoren do 12. travnja 2018.​

časopisi, knjige 

pokriva područja tehnologije, biotehnologije i medicine

pristup cjelovitim radovima pojedinh naslova (popis naslova)​

časopisi, pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima pojedinh naslova​

časopisi i knjige

različita područja znanost

pristup bazama s nacionalnom licencom, bazama koje pretplaćuje Sveučilište u čijem se sastavu nalazi, ali i mogućnost pristupa onim bazama koje pretplaćuje vlastitim sredstvima​

Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.​

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup odabranim bazama s računala u sustavu MZOS-a​

omogućen pristup za 75000 e-knjiga

pristup je otvoren do 30. lipnja 2020.

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima pojedinih časopisa s računala u sustavu MZOS-a​

citatna baza (sažeci, ali i cjeloviti radovi; uključuje Medline)

pokriva područje biomedicine

pristup odabranim cjelovitim radovima; također preko EBSCO Host pet mjeseci do godinu dana nakon objave​

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima odabranih izvora s računala u sustavu MZOS-a (trenutno nema pristupa)​

zbirka od 200 online naslova iz područja organske biologije, ekologije i znanosti o okolišu

pristup do kraja svibnja. Nakon toga i dalje će ostati dostupna sva izdanja koja su bila pretplaćena u 2016. godini​

svjetska interaktivna baza podataka o svim sustavima anorganskih materijala: više od 71000 kombinacija elemenata

pristup je otvoren od 9. do 29. listopada 2017.​

prehrambene tablice danskog Nacionalnog instituta za hranu

otvoreni pristup​

interaktivna baza podataka znanstvenih instrumenata smještenih pri znanstvenim, istraživačkim i visokoškolskim ustanovama u RH, čiju nabavku je prvenstveno financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Raspoložive informacije trebale bi unaprijediti korištenje postojećih instrumenata, te potaknuti suradnju među znanstvenicima.

otvoreni pristup​

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

otvoren pristup​

enzimska baza podataka

otvoren pristup​

baza podataka koja sadrži genomske informacije

otvoren pristup​

baza podataka koja sadrži informacije o proteinima

otvoren pristup​

više od 500 e-knjiga dostupno u otvorenom pristupu; naslovi su dani na korištenje pod Creative Commons licencama, slobodni su za preuzimanje te ne sadržavaju DRM ograničenja u pogledu preuzimanja cjelovitog sadržaja kao ni ispisa istog

baza znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija

otvoreni pristup​

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

otvoreni pristup​

časopisi

pokriva uglavnom biologiju i medicinu (osim PLoS one)

otvoreni pristup​

časopisi

pokriva sva područja znanosti

otvoren pristup​

zbirka znanstvenih, recenziranih knjiga u slobodnom pristupu

Direcory of open acess books otvoreni pristup​

knjige

otvoren pristup za odabrane naslove iz područja prehrambene tehnologije​

pretraživač znanstvene literature (knjige, časopisi, sažeci)

pokriva sva područja znanosti

djelomičan pristup cjelovitim radovima​

časopisi

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza​

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza​

časopisi

pokriva područje biomedicine

otvoreni pristup

NAPOMENA: Za pretraživanje je potrebna besplatna registracija

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza​

časopisi, knjige

pokriva područje biomedicine

komercijalna baza​

časopisi

pokriva prirodne znanosti (biomedicinu)

komercijalna baza; Scientific Reports je otvorenog pristupa​

časopisi

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza​

časopisi

područje: nutricionizam

komercijalna baza; pristup cjelovitoj verziji radova moguć godinu dana nakon objave​

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza​

časopisi

pokriva sva područja znanosti

pristup odabranim cjelovitim radovima (objavljenim od 1993. do danas) s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje


knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitoj verziji s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje


citatna baza (samo sažeci)

pokriva sva područja znanosti

pristup sažecima radova (objavljenim od 1993. do danas) s računala u sustavu MZOS-a ili preko PROXY servera

Upute za pretraživanje


časopisi, knjige

pokriva područje biomedicine

komercijalna baza​

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza​

free e-book "Get Published: Your How-to Guide"

InTechOpen is the world's largest Science, Technology and Medicine Open Access book publisher

pohranjene knjige u otvorenom pristupu; omogućen online pregled ili pohranjivanje datoteke u .pdf formatu

e-knjige iz područja kemijskog inženjerstva

dited by Naofumi Shiomi and Viduranga Waisundara: Superfood and functional food - the development of superfoods and their roles as medicine. InTech, Chapters published, 2017.

(Licenca: CC BY 3.0)

Martin S. Silberberg. Chemistry : the molecular nature of matter and change,  5th ed.  McGraw-Hill, 2009.

Biochemistry Online: An Approach Based on Chemical Logic

Rodney F. Boyer: Concepts in Biochemistry. Wiley, 2001.

Jeremy M Berg, John L Tymoczko, and Lubert Stryer. Biochemistry, 5th edition, 2002.

Analytical Chemistry. 2012. 

Edited by Ira S. Krull

Virtual Textbook of Organic Chemistry

virtualni udžbenik organske kemije

H. T. Lawless. Laboratory Exercises for Sensory Evaluation. 2013.

Integrative Weight Management. 2014.

edited G. E. Muling et al.

e-udžbenik

Milena L. Mandić. Dijetoterapija, 2014.

repozitorij PTF-a

e-katalog knjižnice PTF-a

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) predstavlja središnje mjesto pristupa i pohrane digitalnih inačica završnih i diplomskih radova koji su obranjeni na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) u pretraživaču ima dostupne metapodatke iz 139 repozitorija.

knjižnična građa Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Austrijske čitaonice, American cornera, Zbirke na mađarskom jeziku te Bilteni prinova GISKO-a

knjižnična građa Nacionalne i sveučilišne knjižnice

knjige te magistarski i doktorski radovi djelatnika IRB-a

Katalog elektroničkih časopisa

časopisi dostupni u zbirkama nabavljenim za potrebe visokoškolskih i znanstvenih ustanova RH

bibliografije, knjige, časopisi, disertacije, magistarski i diplomski radovi s područja prirodnih znanosti raspoložive u Hrvatskoj

bibliografije (Biomedicina Croatica), knjige, časopisi, disertacije i magistarski radovi s područja biomedicine raspoložive u Hrvatskoj

Sustav znanstvenih informacija - podsustav TEHNIKA

knjige, časopisi, disertacije, magistarski i diplomski radovi s područja tehničkih znanosti raspoložive u Hrvatskoj

knjižnična građa nacionalne knjižnice Velike Britanije

knjižnična građa Kongresne knjižnice SAD-a