Usluge

Knjižnice su danas transparentne i dostupne svojim korisnicima u sve zahtjevnijim oblicima pružanja informacija. Naglasak je prvenstveno na pružanju informacijsko-referalnih usluga korisnicima.


Ako trebate pomoć pri izradi znanstvenih, obrazovnih ili stručnih radova - obratite nam se!

Knjižničarke će Vam dati usmene i pismene informacije na osnovi knjižničnih zbirki, kataloga i ostalih izvora informacija dostupnih u Knjižnici.


Odgovore na svoja pitanja i nedoumice možete dobiti:

 • dolaskom u Knjižnicu PTF, Kuhačeva 18, Osijek
 • telefonom: 031/224-343
 • e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stranicu osmislila i uređuje Sanda Hasenay, knjiž. savjetnica

U prostorima čitaonice mogu raditi svi studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, te studenti ostalih fakulteta u Osijeku uz predočenje indeksa. U čitaonici je potreban mir i tišina kako se ne bi ometalo ostale korisnike.

Prilikom korištenja računala treba se javiti knjižničarki.

Kapute, kišobrane i slično potrebno je ostaviti na za to određeno mjesto.

Hrana i piće ne mogu se unositi i konzumirati u čitaonici i nije dozvoljeno korištenje mobitela.

Djelatnici Knjižnice mogu korisnike koji se ne pridržavaju navedenih odredbi zamoliti da napuste prostore Knjižnice i čitaonice.

Pravo korištenja Knjižnice, pod različitim uvjetima, imaju: 


 1. studenti Fakulteta,
 2. nastavnici, suradnici i znanstvenici Fakulteta,
 3. ostali radnici Fakulteta,
 4. nastavnici, suradnici i znanstvenici iz drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova,
 5. vanjski korisnici.
 • pravo korištenja knjižnične građe u prostorijama Knjižnice imaju svi potencijalni korisnici prema Zakonu o knjižnicama;
 • referentna literatura, diplomski i magistarski radovi, doktorske disertacije te časopisi se ne posuđuju izvan prostora čitaonice;
 • korištenje građe izvan prostora Knjižnice dopušteno je samo članovima;
 • učlanjivanje je besplatno, a obvezno je predočenje indeksa;
 • korisnici su dužni ispuniti obrazac s osobnim podacima u kojem svojim potpisom potvrđuju prihvaćanje prava i obveza članova Knjižnice;
 • knjižnica je dužna upoznati korisnika s pravima i obvezama članova Knjižnice; knjižnica obvezno provjerava status novog člana na temelju popisa studenata Odjela za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu za tekuću akademsku godinu ili popisa radnika Fakulteta Odjela za kadrovske poslove;
 • članovima koji se ne pridržavaju prava i obveza članova Knjižnice članstvo je moguće staviti u mirovanje ili trajno ukinuti.

 
Međuknjižnična posudba i razmjena

Ovom uslugom se za korisnike Knjižnice nabavlja knjižnična građa (knjige, znanstveni radovi, i sl.) iz drugih knjižnica, a koju Knjižnica PTF-a ne posjeduje. Istovremeno se također drugim knjižnicama omogućuje posudba građe iz fonda Knjižnice.

Osim knjižnica u RH, posudba i razmjena se obavlja i s knjižnicama u inozemstvu. Naručivanje građe iz inozemstva uključuje plaćanje poštarine i usluge matičnoj knjižnici. 

Edukacija je namijenjena studentima korisnicima Knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.


Provodi se u nekoliko razina:

 • pretraživanje e-kataloga knjižnice,
 • pretraživanje papirne građe (knjige i referentna zbirka),
 • pretraživanje Skupnog kataloga knjižnica Osječko-baranjske županije i RH,
 • pretraživanje zajedničkog elektroničkog kataloga (NSK),
 • pretraživanje baza podataka (Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu),
 • upute za pisanje ocjenskih radova (prema pravilniku PTF).

1. RAZINA - PRETRAŽIVANJE ELEKTRONIČKOG KATALOGA

Korisnik  se upoznaje s katalogom PTF-a, osposobljava se za pretraživanje po ponuđenim parametrima.


2. RAZINA - PRETRAŽIVANJE PAPIRNE GRAĐE (KNJIGE I REFERENTNA ZBIRKA)

Korisnik nakon pregleda kataloga dobije na uvid građu koja mu je potrebna, a zatim uz knjižničarku pokušava pronaći pojam u samoj knjizi, odnosno enciklopediji ili priručniku. Korisnik se upućuje kako pronaći pojam uz pomoć kazala.


3. RAZINA - PRETRAŽIVANJE ZAJEDNIČKOG ELEKTRONIČKOG KATALOGA

Nakon prve i druge razine korisnik se upoznaje sa Skupnim katalogom knjižnica Osječko-baranjske županije i RH i osposobljava se za pretraživanje po svim ponuđenim parametrima mrežne inačice kataloga. 


4. RAZINA - PRETRAŽIVANJE ZAJEDNIČKOG ELEKTRONIČKOG KATALOGA (NSK)

Korisnik se upoznaje sa strojno čitljivim katalogom (OPAC-om) NSK, te se osposobljava za pretraživanje po svim ponuđenim parametrima mrežne inačice kataloga.


5. RAZINA - PRETRAŽIVANJE BAZA PODATAKA (Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu)

Korisnik se upoznaje s online bazama podataka po područjima. Upućuje se u načine pretraživanja i prosudbe kvalitete elektroničkih izvora, s posebnim osvrtom na: CC, WoS, Scopus, SpringerLink, Wiley Online Library i EBSCO/Academic Search Complete, jer su to baze podataka koje su korisnicima najinteresantnije.

E-edukacija u fakultetskim knjižnicama

Lekcija 1:
​Što su baze podataka?

Lekcija 1a:
​Kako pretraživati baze podataka?

Lekcija 2:
​Pretraga e-kataloga?

WEBINAR:

Nova funkcionalnost u repozitorijima – spremanje radova (bookmark)

6. RAZINA - UPUTE ZA PISANJE OCJENSKOG RADA (PREMA PRAVILNIKU PTF-a)

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ima Upute za pisanje ocjenskih radova (završni, diplomski, specijalistički radovi). Svaki korisnik koji počinje pisati rad s knjižničarkom pregleda Upute i rješava sve svoje nedoumice vezane za način pisanja, a posebna se pažnja posvećuje obradi literature i načinu pisanja iste.

Obrazovni sadržaj:

1. Kako izraditi svoj google profil?

Lekcija 1:
​Što su baze podataka?

Lekcija 1a:
​Kako pretraživati baze podataka?

Lekcija 2:
​Pretraga e-kataloga?

WEBINAR:

Nova funkcionalnost u repozitorijima – spremanje radova (bookmark)

Knjižnica PTF-a znanstvenicima i studentima PTF-a nudi uslugu izdavanja raznih potvrda za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.


Od Knjižnice možete zatražiti usluge pretraživanja i izdavanja potvrda za:


 • Web of Science Core Collection (WoS CC) - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti;
 • Scopus - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti;
 • Current Contents Connect (CC) - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka;
 • Food Science Technology Abstract (FSTA) i CAB Abstract - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u ovoj bazi podataka.
 • potvrdu o faktoru odjeka (Impact Factor) pojedinog časopisa za određenu godinu u Journal Citation Reports (JCR) i  Scimago Journal & Country Rank;
 • potvrdu o mentorstvu, komentorstvu i pomoći pri izradi ocjenskih radova (završni, diplomski, specijalistički radovi i disertacije)