Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju organiziran je u tri katedre čiji djelatnici kroz nastavni i znanstveno‐istraživački proces prenose znanja i vještine vezane uz temeljne i primijenjene prirodne znanosti studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Uz navedeno, Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju prati i usvaja nova saznanja i spoznaje u području kemije, biokemije, molekularne biologije, toksikologije, biotehnologije, prehrambene i kemijske tehnologije, i dr.

Znanstveno‐istraživački i stručni rad zaposlenika Zavoda usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su prioritetna istraživanja iz područja mikotoksikologije, organske sinteze potencijalno biološki aktivnih tvari, izolacije i analize biološki aktivnih tvari različitim instrumentalnim tehnikama, ispitivanja međusobne interakcije biološki aktivnih tvari, kemije i tehnologije vode te biokemijske analitike hrane.

 

Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač

U okviru Zavoda ustrojene su sljedeće katedre: Djelatnice i djelatnici katedre
Katedra za kemiju i ekologiju izv. prof. dr. sc. Maja Molnar
  izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
  izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač
  dr. sc. Marija Nujić, poslijedoktorand
  doc. dr. sc. Valentina Bušić
  Mario Komar, asistent
  Martina Jakovljević, mag.nutr.
  Ivanka Cindrić, teh. suradnik
  Bernardica Grabić, teh. suradnik
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron
  dr. sc. Ivana Tomac
  Petra Matić, dipl.ing.
  Andrej Bašić Palković, tehnički suradnik
Katedra za biokemiju i toksikologiju doc. dr. sc. Bojan Šarkanj
  prof. dr. sc. Tomislav Klapec
  dr. sc. Tihomir Kovač, poslijedoktorand
  izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec
  Biljana Crevar, dipl.ing., tehnički suradnik

 

Naslovnica Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju